Stiri Imobiliare

Vezi cele mai noi stiri imobiliare

Radiografie fiscala/ veniturile din CHIRII

Cei care isi inchiriaza locuintele trebuie sa cunoasca ca veniturile astfel obtinute – chiriile – sunt venituri impozabile, pe care Codul Fiscal le incadreaza la categoria „ venituri din cedarea folosintei bunurilor”.

In consecinta ele trebuie declarate la organul fiscal pentru a putea fi impozitate conform prevederilor in vigoare.

Astfel ca, in scopul indeplinirii acestei obligatii fiscale, este important sa cunoastem faptul ca in Monitorul Oficial nr.43/ 16 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 49/2019 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului „ Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Asadar, cei care la acest moment obțin deja asemenea venituri trebuie să aibă în vedere termenul de 31 iulie 2019 socotit ca fiind termenul limita pentru completarea si depunerea Declaratiei unice, iar cei care vor incheia contracte de inchiriere pe parcursul anului fiscal 2019 vor avea obligatia depunerii Declaratiei unice in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, fie că înregistrează sau nu contractele la Fisc.

De asemenea, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului se va depune Declaratia unica si in situatia modificarii clauzelor contractuale sau rezilierea contractelor de inchiriere.

  Cum se completeaza Declaratia unica?

  Declaratia se completeaza pe surse si categorii de venit realizate sau estimate a fi realizate de catre persoanele fizice corespunzator situatiei fiscale.

   In Declaratia unica se vor bifa rubricile corespunzatoare veniturilor realizate/ estimate:

  • Capitolul I ” Date privind impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate in anul 2018” cuprinde impozitul pe veniturile realizate din Romania sau/si din strainatate si contributiile sociale datorate, pentru anul 2018.
  • Capitolul II ” Date privind impozitul pe veniturile estimate/ norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate in anul 2019” cuprinde impozitul pe veniturile estimate a se realiza din Romania si contributiile sociale datorate, pentru anul 2019.

  ATENTIE!  Incepand cu veniturile realizate aferente anului 2018, organul fiscal NU mai emite decizii de impunere, astfel ca declaratia unica este responsabilitatea persoanei fizice care o intocmeste, iar sumlee de plata sunt stabilite prin autoimpunere.

  Cum se depune Declaratia unica?

Declaratia se va depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, respectiv:

-prin intermediul serviciului ” Spatiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, pe baza credentialelor

-prin intermediul serviciului ”Depunere declaratii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.

Contribuabilii care nu detin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unitatilor fiscale, cu ajutorul carora pot efectua urmatoarele operatiuni:

-inregistrarea in cadrul serviciului Spatiul Privat Virtual

-completarea Declaratiei Unice

-depunerea Declaratiei Unice.

Avem si o lista a sediilor fiscale in care sunt puse la dispozitia contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii: www.anaf.ro – sectiunea Servicii oferite de ANAF.

Declaratia unica poate fi corectata de catre contribuabili din propria lor initiativa, ori de cate ori informatiile actuale ajung sa nu mai corespunda cu cele din declaratia depusa anterior, prin depunerea unei declaratii rectificative. Aceasta se va intocmi pe acelasi formular, bifandu-se cu X casutele aflate pe prima pagina a formularului ( capitolul I si/sau capitolul II, dupa caz).

Alte instructiuni tehnice privind completarea declaratiei rectificative sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro.

  Cum se impoziteaza veniturile din chirii?

Conform prevederilor Codului Fiscal, venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

Asupra bazei nete rezultate se aplica impozitul de 10%, procent redus de la 16%, incepand cu 01 ianuarie 2018, conditie mentinuta pana in prezent.

  Exemplu de calcul al impozitului pe venituri din chirii:

Luam in calcul un contract de inchiriere in valoare de 2000 de lei, pentru un an.

  1. Chiria bruta incasata pe un an: 2000 lei * 12 = 24000 lei
  2. Suma supusa impozitarii: 24000 lei * 60/100 = 14400 lei
  3. Impozitul pe venit datorat: 14400 lei * 10/100 = 1440 lei ->120 lei pe luna.

  Se datoreaza CASS pentru veniturile de natura chiriillor?

Ei bine, raspunsul este unul afirmativ conditionat.

Mai exact, incepand cu anul acesta, procentul datorat creste de la 5.5% la 10% din suma incasata, indiferent daca se inregistreaza venituri si din surse salariale.

In schimb, doar incasarile anuale din surse diferite de salarii, ce depasesc plafonul de 12 salarii minime brute necesita contributii CASS. Cota de 10% se calculeaza doar la nivelul salariului brut minim (2.080 lei/luna). In cazul chiriilor, se ia in calcul suma NETA, dupa scaderea cotei forfetare de 40%

ATENTIE! Plafonul este valabil pentru TOATE veniturile independente de salarii din anul 2019, deci daca aveti si venituri din dividende sau agricultura, va trebui sa le calculati impreuna!

Pot exista situatii în care persoana fizică nu realizează plafonul de venituri mai sus amintit, nu datorează plata contribuției, însă dorește să fie asigurată în sistemul public de sănătate. În acest caz, se platește asigurare de sănătate pentru un număr de 6 luni, fiind asigurat pentru un an.

  Exemplu concret de calcul (pentru situatia in care nu mai exista alte venituri in afara de salariu si chiria incasata):

  1. Pentru o chirie lunara de 3500 lei (2100 lei net/luna baza de calcul), mai mare decat salariul minim de 2080 lei

Chiria anuala bruta: 38400 lei

Chiria anuala neta (baza de calcul): 25200 lei

Salariul minim brut anual: 24960 lei

Contributiile CASS: 10/100*24960 lei -> 2496 de lei platibil in 4 transe, echivalentul a 208 de lei/luna

  1. Pentru o chirie lunara neta mai mica decat salariul minim de 2080 lei NU se datoreaza contributii CASS!

Foarte important: cei ce realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pot opta pentru direcționarea procentajului de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual către entități non-profit sau a procentajului de 3,5% din impozitul datorat pe venit net anual, către unități non-profit acreditate cu un serviciu social licențiat. Aceasta optiune poate fi exprimata prin completarea Sectiunii 6 a Declaratiei unice.

 

Share This