Stiri Imobiliare

Vezi cele mai noi stiri imobiliare

Impozitul platit la vanzarea imobilelor in 2023

Dragi cititori,

Incepem prin a va ura `un calduros si fructuos an` , pe care ne dorim sa continuam sa-l petrecem impreuna, uniti prin provocarile pe care domeniul imobiliar, in marea lui complexitate, ni le ridica in cale, determinandu-ne sa devenim mai buni in ceea ce facem.

Iata ca noul an nu vine singur, ci aduce cu el, printre numeroase alte schimbari/ modificari/ ajustari, o noua provocare, de aceasta data fiscala, si -anume eliminarea plafonului de 450.000 lei, astfel ca incepand cu 1 ian. 2023 orice tranzactie imobiliara va fi impozitata indiferent de valoarea bunului aflat in patrimoniul personal. Prin urmare, în acest caz, vânzătorul unui imobil nu va mai fi scutit, ca în trecut, de plata impozitului către stat.

Prin OG nr. 16/2022 se modifica alin. 1 art. 111 Cod Fiscal, după cum urmează:

(1) La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote:

a) 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;

b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

In concluzie, dacă proprietarul vinde un imobil deținut de mai mult de 3 ani, va datora statului un impozit de doar 1%, beneficiind astfel de o reducere de 2% față de vânzarea sub 3 ani.

Poate aparea intrebarea: unde platim acest impozit?

Ei bine, impozitul pe venitul din vânzarea proprietăților imobiliare se achită la notariat înainte de autentificarea actului, operatiune pentru care notarul public nu percepe nici un fel de comision statului sau proprietarului. In mod similar, nicio parte din suma încasată cu titlu de impozit nu reprezintă venit al biroului notarial.

Pot aparea o serie de cazuri particulare…

Vânzarea între rude (de exemplu, între părinți și copii) nu este exceptată de la plata impozitului când prețul vânzării. Conform art. 111 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, numai în cazul donației între rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum și între soți, nu se datorează impozit.

Persoanele juridice (de exemplu, dezvoltatorii imobiliari) nu datorează plata impozitului definit de art. 111. Acest articol reglementează numai impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Cetățenii străini care vând o proprietate deținută în România sunt impozitați ca și cetățenii români.  În vederea impozitării, străinii fără cetățenie românească trebuie să obțină și numărul de identificare fiscală (NIF) de la ANAF.

În cazul vânzării prin executare silită, după expirarea termenului de 10 zile inclusiv, în care contribuabilul avea sarcina declarării venitului la organul fiscal competent, pentru transferurile prin alte modalităţi decât procedura notarială sau judecătorească, organul de executare silită sau cumpărătorul, după caz, trebuie să solicite organului fiscal competent stabilirea impozitului şi emiterea deciziei de impunere, conform procedurilor legale, prin depunerea documentaţiei aferente transferului.

Alte informații utile:

  • impozitul pe venitul din tranzacții imobiliare nu trebuie confundat cu impozitul pe clădiri plătit anual de proprietari la D.I.T.L.
  • acesta este singurul impozit datorat de proprietar cu ocazia vânzării – nu se plătește CAS 5,5% sau alt impozit
  • în actul de vânzare se va menționa prețul real al vânzării. Declararea unui preț fictiv sau derizoriu constituie motiv de anulare a actului conform art. 1665 din Noul Cod Civil.

La redactarea acestui articol, am ales sa extragem informatia de baza dintr-o sursa credibila, astfel ca multumim pe aceasta cale Biroului Notarului Public Oana Surdescu https://notari.pro .

Share This