Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate


Cine suntem

Smart Imoproject SRL, deținătoarea site-ului https://smartsib-imobiliare.ro/, persoană juridică înființată în conformitate cu legile României și având sediul social în Sibiu, str. Aleea Sevis, nr.14, ap.92, jud. Sibiu, CUI 31527460, este operator de date cu caracter personal.

Prin Politica de confidențialitate vă informăm cu privire la ce date cu caracter personal colectăm, modul în care le prelucrăm, în ce scop și care sunt drepturile dumneavoastră, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor și a legislației conexe.

Ce date prelucrăm și de ce

Datele cu caracter personal sunt orice informații care pot fi utilizate pentru identificarea unei persoane fizice, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele de localizare, etc. Atunci când utilizați serviciile și site-ul nostru, vom colecta anumite informații despre dumneavoastră („date cu caracter personal”) în mod direct (furnizate de dumneavoastră) sau indirect (cum ar fi adresa IP).

Vom colecta și utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea finalizării cu succes a intermedierii imobiliare. În vederea punerii în legatură a cererii cu oferta vom dezvălui adresele imobilelor în cauză strict potențialilor clienți. Când postați un articol pentru vânzare/ închiriere/ schimb utilizând serviciile noastre, puteți alege să faceți publice  anumite informații personale care pot include numele, prenumele, adresa de e-mail, locația și numărul de telefon. Fotografiile proprietăților vor fi folosite în scop publicitar, pentru a mări șansele efectuării tranzacțiilor.

Dacă ne contactați în mod direct cu o solicitare, vom avea nevoie de numele complet, adresa de e-mail și numărul de telefon în scopul legitim de a răspunde acelei solicitări.

Pentru a primi știri despre serviciile noastre vă prelucrăm adresa de e-mail și numele complet, pe baza consimțământului dumneavoastră expres.

Folosim instrumente de analiză de la părți terțe care colectează informații pe care browserul le trimite când vizitează pagina noastră web, cu scopul de a îmbunătăți experiența utilizării site-ului și de a înțelege tendințele de navigare. Mai multe detalii despre acestea se regăsesc în secțiunea privitoare la cookies.

Prelucrăm datele dumneavoastră inclusiv pentru apărarea intereselor noastre legitime, a drepturilor și activității comerciale, cât și pentru păstrarea evidențelor financiar-contabile și a altor evidențe cerute de legislația în vigoare.

Nu folosim profilarea sau procesele decizionale automate. Nu prelucrăm și nu intenționăm să prelucrăm datele cu caracter personal ale copiilor cu vârsta sub 16 ani. Dacă aflăm despre o astfel de prelucrare, o vom înceta imediat.

Păstrarea și ștergerea datelor

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru perioada necesară atingerii scopurilor descrise în această politică și în conformitate cu obligațiile legale, obligațiile contractuale sau practicile în domeniu. Ne vom asigura că nu vom păstra date excesive sau irelevante, cum ar fi datele care nu sunt actualizate. De asemenea, vom examina constant perioadele de timp pentru care sunt păstrate diferitele categorii de date pe care le prelucrăm.

După expirarea duratei de prelucrare și dacă nu mai există motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile interne, ceea ce ar putea implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

Măsuri tehnice și organizatorice pentru securitatea prelucrării

Toate informațiile pe care le primim despre dumneavoastră sunt stocate pe servere securizate localizate in Romania. Conform legii, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care acestea sunt prelucrate.

Garantăm faptul că nu vom dezvălui informaţiile dumneavoastră către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora. Vom transmite aceste date doar celor în drept să le cunoască, cu respectarea principiilor și obligațiilor stabilite prin lege.

Website-ul https://smartsib-imobiliare.ro/ poate conţine link-uri către website-uri a căror politică de confidenţialitate sau de prelucrare a datelor cu caracter personal este diferită de cea a noastră. Dacă trimiteți date cu caracter personal către oricare dintre aceste site-uri, informaţiile dumneavoastră cad sub incidenţa politicii lor de confidenţialitate.

Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră. Smart Imoproject SRL va respecta drepturile dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.

 

  • Dreptul la acces – Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere.
  • Dreptul la rectificare – Aveţi dreptul de a rectifica datele dumneavoastră personale în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete.
  • Dreptul la restricționare – Puteți restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în cazul în care: contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea; prelucrarea este ilegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.
  • Dreptul la portabilitate – Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații. Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.
  • Dreptul de a vă retrage consimțământul – Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vi-l puteți retrage în orice moment.
  • Dreptul la ștergere – Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră dacă (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate (și nu există un interes legitim sau o obligație legală), (ii) prelucrăm datele cu consimțământul dumneavoastră și vă retrageți consimțământul, (iii) datele au fost prelucrate ilegal, (iv) ștergerea este necesară pentru respectarea legislației românești sau europene, (v) datele au fost colectate de la copii.
  • Dreptul la obiecție – Puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa. Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul. Opțiunea de dezabonare este oferită în fiecare comunicare de marketing.
  • Dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere – Dacă apreciați în mod justificat că prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată de către noi cu încălcarea Regulamentului General privind Protecția Datelor, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Fără a afecta dreptul dumneavoastră de a contacta autoritatea competentă, vă rugăm să ne contactați în prealabil, pentru a rezolva orice situație pe cale amiabilă.

 

Cum puteți să ne contactați pentru scopuri de confidențialitate

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la adresa de e-mail office@smartsib-imobiliare.ro.

Ne rezervăm dreptul de a schimba și actualiza în orice moment Politica de confidențialitate, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune.

Share This